علیرضا عرفانی

درباره من

دکتر علیرضا عرفانی
image

استاد گروه آموزشی اقتصاد @ دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری

دکتری اقتصاد گرایش اقتصاد سنجی و اقتصاد پولی علاقمند به کار پژوهشی بخصوص در حوزه اقتصاد پولی علاقمند به ورزش و طبیعت...

محقق گوگل

(1403/1/22)

استنادات

145

h-index

6

i10-index

1

مؤلفین همکار

6

اسکوپوس

(1403/1/25)

استنادات

18

مقالات

4

h-index

2

مؤلفین همکار

4

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1385

دکتری اقتصاد

دانشگاه مازندران

دکتری اقتصاد - گرایش اقتصاد سنجی و اقتصاد پولی

1373

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

دانشگاه تهران

1357

کارشناسی آمار

دانشگاه اصفهان

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
تاثیرنوسانات نرخ ارز بر صادرات ایران به ونزوئلا
تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران(2016)
^رحمان سعادت*, ^علیرضا عرفانی, 9111289005
بررسی و مقایسه نقش اهداف و قواعد بر معیار عملکرد رفاهی بانک مرکزی در اقتصاد ایران
تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران(2016)
^علیرضا عرفانی*, 9012289004
برآورد منحنی فیلیپس مرکب کینزین های جدید برای اقتصاد ایران
فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)(2016)
^علیرضا عرفانی, 9111288011*, 9111288002
تحلیل اقتصادی امکان مالیات بر سپرده های بانکی
دانش سرمایه گذاری(2016)
^علیرضا عرفانی, اسماعیل شمسیان*, حمیدرضا کردلوئی
کاربرد قاعده تیلور در اقتصاد ایران و تاثیر پذیری سیاستها از بازار مسکن، املاک و مستقلات
دانش سرمایه گذاری(2016)
^علیرضا عرفانی, 9211285001*
آزمون درونزایی پول در اقتصاد ایران
اقتصاد پولی مالی(2016)
9111288004*, ^علیرضا عرفانی
تاثیر هدفگذاری تورم بر درآمدهای مالیاتی: یک تحلیل بین کشوری
پژوهشنامه مالیات(2016)
^علیرضا عرفانی*, 9318335001, مارال اسکندری
مدل‌سازی معمای صرف سهام توسط منطق فازی: شواهدی از ایران
مدلسازی اقتصادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه(2016)
^علیرضا عرفانی, سولماز صفری*
بررسی رابطه دلار و یورو بر اساس نظریه بازی ها
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران(2017)
^رحمان سعادت*, ^علیرضا عرفانی, 9111289014, 9228336003
تاثیر سیاست های پولی و ارزی بر تجارت خارجی در ایران
سیاست های مالی و اقتصادی(2017)
^علیرضا عرفانی*, 9228336008
اثر تغییر رژیم مالی و اقتصادی بر معمای صرف سهام در چهارچوب منطق فازی: شواهدی از ایران
دانش سرمایه گذاری(2017)
^علیرضا عرفانی, ^اسماعیل ابونوری, سولماز صفری*
مقایسه عملکرد مالی مدیریتهای مناطق بانکها و تفکیک اثرات کشوری، استانی و رقابتمندی آنها به روش “ سهم بازار پایدار ”
دانش مالی اوراق بهادار(2018)
^علیرضا عرفانی*, حمید رضا کردلویی, محمد مهدی کاکاوندی, اسماعیل شمسیان
گروه‎بندی دارایی‎های پولی در ایران بر اساس تحلیل ناپارامتریک تقاضای پول
تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران(2018)
^علیرضا عرفانی*, پرویز داودی, 9111288002
بررسی نقش سیاست پولی و اهرم مالی بر ثبات مالی در اقتصاد ایران
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران(2018)
^علیرضا عرفانی*, 9211285004
Examination‌ of Equity Premium Puzzle by Consumption Capital Asset Pricing Model with Fuzzy Nested Regimes: Evidence from Iran
International Journal of Finance and Managerial Accounting(2017)
^علیرضا عرفانی, سولماز صفری*
معمای صرف سهام در چارچوب مدل عادات با توابع واکنش فازی: شواهدی از ایران
دانش مالی اوراق بهادار(2018)
^علیرضا عرفانی, سولماز صفری*
تحلیل معمای صرف سهام و بررسی مشکلات تخمین ضریب ریسک‌گریزی در بازار سهام تهران
چشم انداز مدیریت مالی(2017)
^علیرضا عرفانی, سولماز صفری*
اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت بنگاه های کوچک و متوسط ایران با استفاده از روش تحلیل شبکه ای
(2012)
^علیرضا عرفانی
بررسی نقش اعتبارات اعطایی و درجه اعتبار سیاست‌گذار پولی بر ثبات مالی در اقتصاد ایران
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی(2018)
^علیرضا عرفانی*, 9211285004
تعیین و اندازه‎گیری شاخص کل خدمات دارایی‎های پولی در ایران
اقتصاد مقداری(2018)
^علیرضا عرفانی*, پرویز داودی, احمد صباحی, 9111288002
Optimal Cyclical Behavior of Monetary Policy of Iran: Using a DSGE Model
Iranian Journal of Economic Studies(2018)
Neda Kasaipour*, ^علیرضا عرفانی
ارزیابی عملکرد تثبیتی سیاست ترکیبی پولی و کلان احتیاطی در اقتصاد ایران
فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)(2018)
^علیرضا عرفانی*, حسین توکلیان, 9211285004
رفتار سیاست پولی طی ادوار تجاری در اقتصاد ایران با رویکرد DSGE
نظریه های کاربردی اقتصاد(2019)
^علیرضا عرفانی*, 9228334003
ارزیابی و مقایسه عملکرد رفاهی نظام‌های مختلف سیاست‌گذاری در اقتصاد کلان ایران
پژوهشنامه اقتصاد کلان(2019)
^علیرضا عرفانی*, آزاده طالب بیدختی
تحلیل سیاست پولی و مالی در چهارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی باز برای اقتصاد ایران
اقتصاد و تجارت نوین(2019)
9228334001*, ^علیرضا عرفانی
The Effect of Monetary Policy on Regime Changes of Financial Assets
Journal of Money and Economy(2018)
^علیرضا عرفانی*, 9318334001
Modeling the Liquidity Gap in a Private Bank
Journal of Money and Economy(2018)
^اسماعیل ابونوری, 9318333001, ^علیرضا عرفانی*
تحلیلی بر محاسبه قیمت تمام شده پول در بانک‌های ایران (مطالعه موردی شعب بانک سپه استان سمنان)
اقتصاد مالی(2019)
9228334006, احمد جعفری صمیمی*, ^علیرضا عرفانی, ^اسماعیل ابونوری
A new method for fuzzification of nested dummy variables by fuzzy clustering membership functions and its application in financial economy
IRANIAN JOURNAL OF FUZZY SYSTEMS(2020)
9111288003, ^علیرضا عرفانی*
مقایسه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته منتخب
(2012)
^علیرضا عرفانی, محمد نوده فراهانی
نقش رسانه در شکل گیری انتظارات اقتصادی پویا و مدیریت سبد دارایی‌ها
مدلسازی اقتصادسنجی(2020)
9228334005*, ^علیرضا عرفانی, ^اسماعیل ابونوری
بررسی مدل چسبندگی قیمت‌ سازگار با اقتصاد ایران
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران(2020)
هومن کرمی خرم آبادی, ^علیرضا عرفانی*, حسین توکلیان
تحلیل حساسیت و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ثبات مالی ایران در چارچوب ساخت شاخص ترکیبی
تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران(2020)
9311285003, ^علیرضا عرفانی*, مهدی قائمی اصل
جایگاه الزامات نهادی ارتقای ثبات مالی در ایران
پژوهش های پولی-بانکی(2019)
مجتبی سید حسین زاده, ^علیرضا عرفانی*, مهدی قائمی اصل
نقش پویایی‌های نرخ تورم در سیاست پولی ایران: یک مدل DSGE
اقتصاد مالی(2020)
یوسف حیاتی, کیومرث سهیلی*, ^علیرضا عرفانی
Managed Floating Exchange Rate Regime and Policy Evaluation for Iran
Iranian Journal of Economic Studies(2019)
کیومرث سهیلی*, ^علیرضا عرفانی, 9228334008
سرعت مجاز سیاست بهینه پولی در اقتصاد ایران
(2013)
^علیرضا عرفانی
پیش بینی نقدینگی در معرض ریسک بانک خصوصی با استفاده از رویکرد پارامتریک
پژوهش های پولی-بانکی(2020)
علی صادق زاده یزدی*, ^اسماعیل ابونوری, ^علیرضا عرفانی
تأثیر حضور رسانه ای مقام پولی در تقاضای پول، نرخ ارز، و قیمت سکهٔ طلا در ایران
پژوهش های پولی-بانکی(2020)
^علیرضا عرفانی*, فرشاد پرویزیان
بررسی بهینگی رفتار سیاست‌گذار در تعیین نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران
نظریه های کاربردی اقتصاد(2021)
9711490005, ^علیرضا عرفانی*
تحلیل تجربی ثبات بانکی در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف
مطالعات اقتصاد اسلامی(2021)
9711490002, ^عبدالمحمد کاشیان*, ^علیرضا عرفانی
دوراهی عقلانی‌بودن یا فراهم‌آوری کارایی در سیاست‌گذاری پولی: کاربردی از قضیهٔ آرو
پژوهش های پولی-بانکی(2020)
علی رضا رفیعی*, ^مجید اسحاقی, ^علیرضا عرفانی
بررسی شکست های ساختاری و آشفتگی در بازار ارز بر سرریز نوسانات بین بازار ارز و بورس اوراق بهادار تهران
دانش مالی اوراق بهادار(2021)
^علیرضا عرفانی, محمد مهدی قلی زاده*
Should the Loss-aversion Behavior be Significant for Central Bankers? Evidence from Behavioral Economics
Iranian Economic Review(2023)
^علیرضا عرفانی*,
کارایی سیاست پولی در دوران رکود و رونق اقتصادی با استفاده از داده‌های مربوط به اقلام تشکیل‌دهنده شاخص‌های قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده
فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران(2022)
9211285003, ^علیرضا عرفانی*, حسین توکلیان
مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی بانک ها در ایران
پژوهش های پولی-بانکی(2021)
^علیرضا عرفانی*, صدیقه محمد مرادی
برآورد تابع تقاضای پول ایران با استفاده از شاخص دیویژیا
(2013)
^علیرضا عرفانی
تعیین ناهمگنی رفتار وام دهی بانک ها در واکنش به سیاست پولی
مطالعات و سیاست های اقتصادی(2021)
اسماعیل ملکش*, نادر مهرگان, ^علیرضا عرفانی, ^اسماعیل ابونوری
اثرات تعاملی سیاست مالی و پولی و کنش‌های خانوار بر نرخ ارز (رهیافت TVP-FAVAR)
تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران(2021)
^علیرضا عرفانی*, ^مجید اسحاقی, صمد آهنگر زنوزی
تقابل استراتژیک مقامات پولی و مالی، و فعالان بازار ارز ایران: رویکرد بازی‌های ایستای غیرهمکارانه
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی(2022)
^علیرضا عرفانی*, , بیتا شهبازی
اعتماد و فرصت طلبی یک دوگانگی در صنعت بانکداری؛ شواهدی از بازی های اقتصاد رفتاری
بورس اوراق بهادار(2023)
9711285001, ^علیرضا عرفانی*, ^مجید اسحاقی
تحلیل اثر تکانه ‏های خبری مرتبط با فناوری آینده بر رفاه اقتصادی
مدلسازی اقتصادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه(2023)
9228334002*, نادر مهرگان, ^علیرضا عرفانی
نقش مدیریت نقدینگی بر سودآوری بانک‌ها
مدلسازی اقتصادسنجی(2023)
^علیرضا عرفانی*, 9611490005
ارزیابی و مقایسه قواعد ابزاری سیاست پولی در اقتصاد ایران
(2013)
^علیرضا عرفانی
بررسی تاثیر نااطمینانی قیمت نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران :‌روش گارچ چند متغیره با تصریح BEKK
(2014)
^علیرضا عرفانی
طراحی مکانیزم بازار بین‌بانکی: مطالعه موردی: بازار بین‌بانکی ایران
تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران(2023)
^علیرضا عرفانی*,
طراحی ساز‌و‌کار ارائه تسهیلات دولتی به شرکت‌های دانش‌بنیان
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی(2023)
^علیرضا عرفانی*,
تلنگر و سیاست های مبتنی بر رفتار، ابزاری توانمند در کاهش مطالبات بانکی
سیاست های مالی و اقتصادی(2023)
9711285001, ^علیرضا عرفانی*, ^مجید اسحاقی
ارزیابی و مقایسه بهینگی سازوکارهای حمایتی دولت از شرکت‌های دانش‌بنیان
پژوهشنامه اقتصاد کلان(2022)
^علیرضا عرفانی*,
بررسی تأثیر تقاضای گردشگری بر توسعه مالی با تمرکز بر اثرات تعاملی آنها بر رشد تولید سرانه ایران
برنامه ریزی و توسعه گردشگری(2024)
^علیرضا عرفانی*,
اثرات پویای سیاست‌های پولی بر بتای توده‌واری در بورس اوراق بهادار تهران
سیاست گذاری اقتصادی(2023)
عباس بهنود, ^علیرضا عرفانی*
نقش تاب‌آوری اقتصادی در تعدیل آثار منفی نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران
تحلیل‌های اقتصادی توسعه ایران(2023)
40011490019, ^عبدالمحمد کاشیان*, ^علیرضا عرفانی
Estimation of the Effects of Macroeconomic Variables on the Impossible Trinity
International journal of business and development studies(2023)
9611286001*, ^اسماعیل ابونوری, ^علیرضا عرفانی
بررسی رفتار دوره ای بازدهی ماهانه سهام در بورس تهران( روش بلوک متحرک بوت - استرپ)
(2014)
^علیرضا عرفانی
بررسی وجود اثرات نامتقارن نوسانات مثبت و منفی نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی
(2015)
^علیرضا عرفانی, حمید ملکی
انتخاب قاعده بهینه سیاست پولی در ایران: کدام نوع هدف گذاری تورم؟
(2015)
^علیرضا عرفانی
تاثیر مرحله دوم هدفمندی یرانه ها بر تقاضای برق خانگی در ایران
(2014)
^اسماعیل ابونوری, ^علیرضا عرفانی, ^مجید مداح
رابطه پایداری شکاف تورم و سیاست پولی بانک مرکزی در برنامه‌های اول تا چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
(2014)
^علیرضا عرفانی
پول الکترونیک و اثر آن بر نقش بانک مرکزی در مدیریت سیاست پولی
(2014)
^علیرضا عرفانی
estimation of seigniorage Laffer curve in IRAn
(2013)
^علیرضا عرفانی
profit management in relation to CEO leave
(2015)
^علیرضا عرفانی, علیرضا مسعودیان, 9228334006*
بررسی رابطه میزان سخت رویی با فرسودگی شغلی در میان استادان دانشگاه سمنان از دید گاه روانشناسی مدیریت
(2002)
^علی اکبر امین بیدختی, ^علیرضا عرفانی
تاثیر تکانه های نرخ ارز و تورم بر مطالبات غیرجاری
سومین همایش ملی اقتصاد ایران(2019-04-29)
^علیرضا عرفانی*, 9711285001
تشخیص ناهنجاری در بازار ارز ایران با استفاده از روش‌های مبتنی بر یادگیری عمیق
اولین همایش ملی هوش مصنوعی و پردازش هوشمند(2022-08-31)
المیرا اصل روستا*, ^علیرضا عرفانی
بهینگی پرداخت یارانه دولتی به سرمایه‌گذار خطر پذیر به منظور حمایت از شرکت‌های دانش بنیان
ششمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری(2023-11-30)
^علیرضا عرفانی,
سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی
همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی(2010-02-24)
^علیرضا عرفانی
بررسی و تبیین میزان سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه سمنان و دانشگاه آزاد سمنان )
همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی(2010-02-24)
^علیرضا عرفانی
بررسی سیاست پولی با استفاده از شاخص دیویژیا در ایران
همایش ملی دانشجویی جهاد اقتصادی(2012-02-19)
^علیرضا عرفانی, ^اسماعیل ابونوری
برآورد تابع تقاضا برآورد تابع تقاضای پول بر اساس شاخص دیویژیا در اقتصاد ایرانای پول در اقتصاد ایران با استفاده از شاخص دیوی}یا
دومین همایش دانشجویی آسیب شناسی اقتصاد ایران(2012-05-02)
^علیرضا عرفانی
بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران
دومین همایش دانشجویی آسیب شناسی اقتصاد ایران(2012-05-02)
^علیرضا عرفانی
نوسانات سیکلی قیمت نفت
دومین همایش دانشجویی آسیب شناسی اقتصاد ایران(2012-05-02)
^علیرضا عرفانی
الگوی مقررات گذاری برای خصوصی سازی صنعت برق
دهمین همایش بین المللی انرژی(2014-08-26)
^علیرضا عرفانی
بررسی تاثیر هدفمندی یارانه ها بر کارایی نیروگاه های برق ایران
دهمین همایش بین المللی انرژی(2014-08-26)
^علیرضا عرفانی
بهبود عملكرد بانكي با رويكرد مديريت كيفيت مبتني بر قابليت استراتژي‌هاي بازاريابي
اجودي شهرستاني مسعود(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر همزمان نرخ تورم و نرخ بيكاري بر نرخ بهره حقيقي در ايران
املي غزل(تاریخ دفاع: 1401/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش تاب آوري اقتصادي در تعديل آثار منفي نوسانات قيمت نفت بر رشد اقتصادي ايران
جعفري حديث(تاریخ دفاع: 1402/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير استفاده از فناوري‌هاي مالي وام دهي (لندتك) بر عملكرد بانكي
رضائي پوركپته خديجه(تاریخ دفاع: 1401/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات غيرخطي ريسك نقدينگي بر سودآوري بانك ها( مطالعه موردي بانك توسعه تعاون)
گل محمدزاده رضا(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سياستهاي پولي و ارزي و رفتار توده واري بتا در بورس ايران
بهنود عباس(تاریخ دفاع: 1402/09/29) ، مقطع : دكتري
واكاوي تلنگرها در نظام بانكداري ايران
ابراهيمي سيداحمد(تاریخ دفاع: 1401/12/16) ، مقطع : دكتري
عدم عقلانيت ساختاري،ناكارآمدي دمكراسي و شكست دولت
مظفريان احمدرضا(تاریخ دفاع: 1401/01/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعامل بين دولت، بانك مركزي و فعالان بازار ارز: كاربردي از نظريه بازي ها
شهبازي بيتا(تاریخ دفاع: 1400/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سياست پولي بهينه در گذار از اقتصاد نفتي در ايران
فرهادي سوادكوهي اوا(تاریخ دفاع: 1400/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي بهينگي رفتارسياست گذاردرتعيين نرخ سودبانكي بارويكردبرنامه ريزي رياضي چندهدفه
حسين احمدي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1399/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ريسك بازار سهام بر جابجايي تسهيلات بانكي از عقود مشاركتي به عقود مبادله اي در ايران
عرب محمد(تاریخ دفاع: 1399/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خلق نقدينگي بانكي و عمق ركود در اقتصاد ايران
رضائي ياسمن(تاریخ دفاع: 1399/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل تجربي ثبات بانكي در بانكداري اسلامي و بانكداري متعارف
اعواني مرضيه(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط تلاطم نرخ ارز و عملكرد بانك ها به تفكيك دولتي و خصوصي
لطفي نيا كردي سيده ستاره(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير آشفتگي بازار ارز بر سرريز نوسانات بين نرخ ارز و عملكرد بورس تهران
قلي زاده محمدمهدي(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه مديريت نقدينگي و سودآوري در بانك هاي دولتي، نيمه دولتي و خصوصي در ايران
حيدري محمدامين(تاریخ دفاع: 1398/09/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد مرزكارآيي سرمايه در بازار سهام تهران
عمادي چاشمي سيده مژگان(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش مسئوليت اجتماعي بانك ها بر عملكرد مالي آن ها به تفكيك بانك هاي دولتي و خصوصي منتخب
محمدمرادي صديقه(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر تحريم هاي بين المللي بر نوسانات نرخ ارز در ايران
صندوقدار راحله(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير قانون بيمه سپرده بانكي بر ثبات بانكي به تفكيك بانك هاي دولتي، نيمه دولتي و خصوصي در ايران
كريمي زهرا(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
واكاوي تامين مالي تقاضاي نقد در نظريه هاي علم اقتصاد: طراحي يك مدل انتخاب فن آوري تامين مالي معامله در اقتصاد ايران
رفيعي علي رضا(تاریخ دفاع: 1400/07/28) ، مقطع : دكتري
تأثيرنوساناتنرخارزبرمتغيرهايمنتخببازارمسكندرمناطقشهريايران
تابان نرمين(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسيتاثيرتحريمبانكمركزيبرسرريزنوساناتبينقيمتسهامونرخارزدرايران
قهرماني سعيد(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سياست پولي بهينه براي بهبود رفاه در يك مدلDSGE
علي بگلي محمد(تاریخ دفاع: 1402/09/28) ، مقطع : دكتري
سياست پولي بهينه براي بهبود رفاه در يك مدلDSGE
علي بگلي محمد(تاریخ دفاع: 1402/09/28) ، مقطع : دكتري
بررسي ناهمگني بانك ها در واكنش به سياست پولي در ايران
ملكش اسماعيل(تاریخ دفاع: 1400/07/27) ، مقطع : دكتري
نقش نرخ تورم بخش غير مبادله اي اقتصاد بر توابع واكنش بانك مركزي در ايران
حياتي يوسف(تاریخ دفاع: 1399/02/31) ، مقطع : دكتري
بررسي غيرخطي بودن تاثير بدهي دولت به بانك مركزي بر توليد(GDP
سروي مهدي(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر عملكرد مالي و شاخص هاي اقتصادي بر نسبت كفايت سرمايه در بانك هاي ايران
فلاحيان حسن ابادي سعيده(تاریخ دفاع: 1398/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و مقايسه اثر مناطق ويژه اقتصادي بر بخش هاي مختلف اقتصادي
ملكان مولود(تاریخ دفاع: 1397/11/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مدل محاسبه قيمت تمام شده پول در بانك هاي ايران(مطالعه موردي شعب بانك سپه استان سمنان)
مسعوديان عليرضا(تاریخ دفاع: 1398/09/20) ، مقطع : دكتري
پيوند بازدهي و تلاطم بين قيمت جهاني نفت و شاخص سهام در كشورهاي عضو اوپك: رهيافت Panel VAR-DCC-GARCH
ضياءالدين حامد(تاریخ دفاع: 1399/11/18) ، مقطع : دكتري
بررسي جايگاه الزامات نهادي ارتقا ثبات مالي در چارچوب ساخت يك شاخص تركيبي براي ايران
سيد حسين زاده يزدي مجتبي(تاریخ دفاع: 1399/04/30) ، مقطع : دكتري
مدلسازي پويايي نرخ ارز در اقتصاد ايران با استفاده از نظريه بازي ها و الگوي كارگزار محور
اهنگرزنوزي صمد(تاریخ دفاع: 1400/12/24) ، مقطع : دكتري
بررسي رابطه بين سيكل هاي تجاري و نوسانات بازار سهام در ايران با استفاده از آزمون هاي عليت خطي و غيرخطي گرنجر
ملك هنگامه(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر سياست پولي بر سرمايه اجتماعي و شادي مردم ايران
كريمي زارع صائمه(تاریخ دفاع: 1397/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سياست پولي بر گروه هاي كالايي در ايران
يوسفي سپيده(تاریخ دفاع: 1398/03/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي بهره گيري از اختيارات اگزوتيك(نامتعارف) در بازار سرمايه ايران
احمدزاده ايمان(تاریخ دفاع: 1397/10/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير نوسانات تورم بر ثبات سيستم بانكي در ايران
يوسفوند آرزو(تاریخ دفاع: 1398/02/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه عملكردمدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه گذاري مبتني بر بتاي سنتي(?^T) با مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه گذاري مبتني بر بتاهاي نامطلوب (،?^E ،?^HR ، ?^HW) در بورس اوراق بهادار تهران
عبداللهي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر سياست پولي بر قيمت دارايي هاي مالي با استفاده از رويكرد چرخشي ماركوف
عباسي سعيد(تاریخ دفاع: 1398/09/16) ، مقطع : دكتري
مدلسازي ريسك نقدينگي بانك رفاه كارگران و برآورد سرريز تلاطم ميان ريسك نقدينگي،نرخ ارز،قيمت طلا و شاخص بورس اوراق بهادار ايران
صادق زاده يزدي علي(تاریخ دفاع: 1398/09/19) ، مقطع : دكتري
نقش موسسات پولي و مالي در تورمي شدن كسري بودجه
خسروپور رقيه(تاریخ دفاع: 1397/04/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير بحران مالي 2007 بر سرريز نوسانات بين قيمت سهام و نرخ ارز در ايران
الوندي بهلولي كاظم(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه مقايسه¬اي اثر بازار سهام و سيستم بانكي بر توزيع درآمد در كشورهاي منتخب
رحمتي نصير زينب(تاریخ دفاع: 1397/04/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر كارآيي بانك ها بر رشد اقتصادي ايران بر حسب استان¬ها با استفاده از مدل اقتصادسنجي فضايي تابلويي
كاشفي عليرضا(تاریخ دفاع: 1398/09/20) ، مقطع : دكتري
بررسي رفتار ادواري سياست پولي و مقايسه با سياست پولي بهينه در ايران با مد نظر قرار دادن سلطه مالي و كيفيت نهادي
كسائي پور ندا(تاریخ دفاع: 1397/11/09) ، مقطع : دكتري
بررسي پويا و همزمان حضور مقام پولي در رسانه ها بر تغييرات تقاضاي پول، نرخ ارز و قيمت سكه طلا در ايران
پرويزيان فرشاد(تاریخ دفاع: 1398/09/16) ، مقطع : دكتري
خريدهاي نامتعارف بدهي دولت به عنوان ابزار كمكي سياست پولي
صالحيان بهروز محمد(تاریخ دفاع: 1398/06/17) ، مقطع : دكتري
بررسي رفتار قيمت گذاري در سطح توليدكننده و مصرف كننده با تاكيد بر اثرات حقيقي سياست پولي
كرمي خرم آبادي هومن(تاریخ دفاع: 1400/06/25) ، مقطع : دكتري
بررسي اثر نااطميناني نرخ ارز بر سرمايه گذاري خصوصي در بخش مسكن
وصاف ابراهيم(تاریخ دفاع: 1395/10/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي معماي صرف سهام در بازار سهام تهران:چهارچوب مدلهاي گارچ چند متغيره فازي
صفري سولماز(تاریخ دفاع: 1396/06/22) ، مقطع : دكتري
سياست پولي و بخش اعتباري در اقتصاد ايران
طالب بيدختي آزاده(تاریخ دفاع: 1396/12/14) ، مقطع : دكتري
اثر سياست هاي دولت بر فناوري اطلاعات و ارتباطات
مقدمي فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اقتصادي برق خورشيدي در روستاهاي شهرستان سمنان
طهمورثي ابومسلم(تاریخ دفاع: 1395/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثرات سياست پولي بر رشد اقتصادي در شرايط نا اطميناني تورم در اقتصاد ايران
احمديان سميرا(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد اندازه اقتصاد زير زميني در ايران، روش نسبت نقد- سپرده تعديل شده (MCDR)
اقيان فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنجش ريسك سيستماتيك اوراق سهام با استفاده از شاخص صنعت از دو روش ريسك سنجي و FIGARCH در بورس اوراق بهادار تهرانرويكرد ارزش در معرض خطر
سعادتي نيا عليرضا(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثرات هزينه هاي دولت بر شادماني در دو گروه كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته
صفاتيان فروزنده(تاریخ دفاع: 1395/10/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اندازه گيري و مقايسه تاب آوري و اسيب پذيري اقتصاد ايران و كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك) در برابر شوك هاي نفتي
لاجوردي حسن(تاریخ دفاع: 1396/06/22) ، مقطع : دكتري
تعيين و اندازه گيري شاخص خدمات دارايي هاي پولي در ايران
صادقي فرزانه(تاریخ دفاع: 1397/06/14) ، مقطع : دكتري
اثر اجراي هدفمندي يارانه بر نابرابري توزيع مصرف برق در استان سمنان
دلفان نسرين(تاریخ دفاع: 1395/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر بي ثباتي درآمدهاي نفتي بر متغيير هاي كلان اقتصادي
آقابكلو نرجس(تاریخ دفاع: 1394/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير اصطكاك بازار بر بازده سهام با ميانجي گري تاخير قيمت در بورس اوراق بهادار تهران
پدرام راد مهدي(تاریخ دفاع: 1394/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي كارايي بازارهاي مالي (بورس، اوراق بهادار، بازار آتي و فرابورس) در ايران
حيدري مليحه(تاریخ دفاع: 1394/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تجزيه و تحليل منحني انگل در اقتصاد خانوارهاي ايراني
عليجاني رويا(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين دلار و يورو بر اساس نظريه بازي ها
كركه آبادي سميه(تاریخ دفاع: 1394/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نابرابري فرصت در دسترسي به آموزش در ايران
محمدي عليرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/18) ، مقطع : دكتري
بررسي وضعيت اشتغالزايي تعاوني هاي صنعتي و تحليل مولفه هاي پولي و مالي موثر بر افزايش آن (مورد: استان گلستان)
كم حميده(تاریخ دفاع: 1394/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثرات هدفمندي يارانه ها بر مصرف بنزين در ايران با توجه به بخش هاي حمل و نقل، صنعت و معدن و كشاورزي
حسيني موسوي سيده زليخا(تاریخ دفاع: 1394/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي حد نوسان قيمتي انعطاف پذير:طالعه موردي بازار اوراق بهادار تهران
مكبري سحر(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد قيمت هدانيك مسكن: مطالعه موردي شهرستان سمنان
رحيمي منصوره(تاریخ دفاع: 1394/11/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد نابرابري توزيع درآمد در ايران به تفكيك استان¬ها با استفاده از ريز داده¬ها
روحاني ندا(تاریخ دفاع: 1394/12/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير نوسانات نرخ ارز بر تجارت دوجانبه بين ايران و ونزوئلا
جودكي حديث(تاریخ دفاع: 1393/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي محتواي اطلاعاتي سود باقيمانده درباره بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران
قاسميان زكيه(تاریخ دفاع: 1393/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
وحيد شادي(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بلندمدت بين شاخص قيمت سهام و نرخ ارز
آريايي فرناز(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد شاخص نمايز ميان برق و گاز طبيعي
سعيد مهناز(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثرات نامتقارن تغييرات حجم پول بر قيمت هاي مسكن در ايران (نگرشي از چسبندگي قيمت مسكن)
حاجي زاده سميه(تاریخ دفاع: 1393/09/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه نااطميناني قيمت نفت با سياست پولي و اقتصاد كلان در ايران
بهرامي زهرا(تاریخ دفاع: 1393/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پويايي هاي ورشكستگي بانك ها در ايران
عزيزي كتايون(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر تجهيز منابع بانكي استان سمنان
همتي مرضيه(تاریخ دفاع: 1393/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر سياست پولي آينده نگر و شوك هاي پيش بيني شده بر تورم در ايران
ثنائي الناز(تاریخ دفاع: 1393/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
زنگوري سعيد(تاریخ دفاع: 1392/07/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
خاكسار الهام(تاریخ دفاع: 1392/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
طالب بيدختي آزاده(تاریخ دفاع: 1392/02/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
ولائي گرگري عارفه(تاریخ دفاع: 1392/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
چرم گر اكرم(تاریخ دفاع: 1391/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
مهرو مهرناز(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
محمدحسيني عبدلي شكوفه(تاریخ دفاع: 1392/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
مرادي سميرا(تاریخ دفاع: 1392/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
شامي هما(تاریخ دفاع: 1391/08/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
ضياءچي علي اصغر(تاریخ دفاع: 1392/07/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ويژگي هاي سهام شركتها
اميري سميه(تاریخ دفاع: 1391/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تجزيه و تحليل رفتارهاي سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در حين و بعد از حباب
نورانيان مقداد(تاریخ دفاع: 1391/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه بين شاخصهاي اقتصادي كلان با چكهاي برگشتي در ايران
متقي مزلقاني نازنين(تاریخ دفاع: 1391/12/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ارتباط پويا بين قيمتهاي نفت و بازار سهام در ايران
زارع حسيني منيره(تاریخ دفاع: 1391/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر درمدهاي نفتي بر توزيع درامد در كشورهاي عضو سازمان اوپك
خاكباز احسان(تاریخ دفاع: 1391/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
براورد تقاضاي پول بل استفاده از شاخص ......
صادقي مرشت خيام(تاریخ دفاع: 1391/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي حافظه بلن بودن نرخ ارز ايران و تاثير ان بر عدم اطمينان اسمي
جهاني حسين آبادي زهرا(تاریخ دفاع: 1391/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار نوسانات بازدهي سهام بازار اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ناهمساني واريانس
حاجي ميرزائي سيدحميدرضا(تاریخ دفاع: 1391/02/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي عملكرد شركتهاي سرمايه گذاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس نظريه مدرن و فرامدرن پرتفوي
اسداللهي مريم(تاریخ دفاع: 1397/10/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
زرين نژاد امين(تاریخ دفاع: 1390/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تغيير تقاضاي نهايي بر توليد فراورذه هاي انژري رويكرد ضرايب
اكبرزاده تبريك سعيده(تاریخ دفاع: 1390/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نوسانات سيكلي قيمت نفت و اقتصاد ايران
يزداني ساناز(تاریخ دفاع: 1390/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
نازك كار ماهر فائزه(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اقتصاد کلان پیشرفته با رویکرد تعادل عمومی پویا
اقتصاد کلان پیشرفته با رویکرد تعادل عمومی پویا
طراحی مکانیزم در اقتصاد
طراحی مکانیزم در اقتصاد
آمار کاربردی در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
آمار کاربردی در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
اقتصاد سنجی مقدماتی (جلد دوم)
اقتصاد سنجی مقدماتی (جلد دوم)
ابزارهای ریاضی در اقتصاد
ابزارهای ریاضی در اقتصاد
پول و اقتصاد
پول و اقتصاد
تقاضا برای پول-رویکردهای نظری و تجربی
تقاضا برای پول-رویکردهای نظری و تجربی

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
اقتصاد سنجی پیشرفته   (707 بار دانلود)
رشته : علوم اقتصادی , گرایش : علوم اقتصادی
اقتصاد خرد 1   (607 بار دانلود)
رشته : اقتصاد , گرایش : اقتصاد نظری

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان- پردیس شماره 1 - دانشکده اقتصاد و مدیریت
aerfani@semnan.ac.ir
(+98)2331533587

فرم تماس